plackartnyj, s.r.o.
Tylova 1044/19
831 04 Bratislava
Slovakia

IČO (ID): 47 691 433
DIČ (Tax Id. Nr.): 2024078727
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2191 0534
Okresný súd Bratislava I,
odd: Sro, vložka číslo: 98477/B
nie je platcom DPH

Contact us


Name Surname

E-mail

Message